De toekomst is nu!

Tijdens de regionale conferentie blikken we terug op drie jaar Transformatieprogramma Jeugdhulp Haaglanden, waarbij 'Vakmanschap' en 'Zo thuis mogelijk opgroeien' de centrale thema’s zijn. Ook gaan we aan de slag met de ambities uit de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026.

Of we op 26 november in grote getalen bij elkaar mogen komen, is nog even afwachten vanwege Covid-19 maatregelen. Wat wel zeker is: het wordt een dag vol inspiratie, reflectie, ontmoeting en kennisdeling!

De conferentie wordt aangeboden door de tien gemeenten uit de regio Haaglanden en het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door het Transformatieprogramma Jeugdhulp Haaglanden.

Voor wie?

De conferentie is bedoeld voor iedereen die van betekenis is in het jeugdveld binnen de regio Haaglanden, waaronder:

  • Professionals en managers van jeugdhulpaanbieders, lokale teams en de jeugdbeschermingsketen
  • Professionals uit het preventieve veld (onderwijs, welzijn, JGZ, maatschappelijk werk, opvoedsteunpunten, etc.)
  • Beleidsadviseurs en managers van H10-gemeenten, medewerkers van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden
  • Ervaringsdeskundige jongeren en ouders
  • Studenten uit het 3e en/of 4e jaar Pedagogiek/Social Work Jeugd van de Haagse Hogeschool
  • Raadsleden van de H10-gemeenten

Praktische informatie

  • De precieze opzet van het programma is afhankelijk van de landelijke Covid-19 maatregelen op dat moment. Begin oktober is het volledige programma op deze website in te zien.
  • Aanmelden is dan ook pas mogelijk vanaf begin oktober en kan tot uiterlijk 24 november 2021.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
  • Net als voorgaande jaren wordt voor deze conferentie een SKJ-accreditatie aangevraagd bij het SKJ Kwaliteitsregister.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren